1
Ở bất kỳ thành phố nào bên trên giang san việt, chúng ta cũng có thể bắt gặp những chiếc khẩu trang.

Khẩu trang là trang bị rất thân mật và gần gũi và thân quen mang đa số ai.

Comments

Who Upvoted this Story